movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מתנה טובה

מתנה טובה

לא מתנה של כסף, לא מתנה של חפצי ערך, ואפילו לא מתנה של אבני חן ופנינים. מתנה הרבה יותר יקרה, שמבלעדיה אין שום ערך לשום הון ורכוש שבעולם הלא היא מתנת השלוה והרוגע, השמחה והסיפוק, מנוחה ונחת. מתנה שאיננה מתיחסת דוקא לגוף – אלא בעיקרה היא לנפש. להזרים לנפש התחדשות וכוחות לשם המשך תפקוד עמלה ויגיעה בעולם המלא עמל ויגע מבלי לקוץ בחייה. מתנה שעימה תוכל הנפש להתמודד בסבלנות ובמתינות עם כל מאורעות החיים ולבלתי קרוס תחת כובד נסיונות ומקרי החיים השוטפים לעתים תכופות את הנחלשים ברוחם אשר לא עצרו ברוחם מללחום ולעמוד באכזבות החיים.

הלא היא מתנת השבת!!!

וליתר ביאור, הנה עם ישראל שונה בהנהגת ה' כלפיו מיתר אומות העולם, והוא מאחר והיעד והמטרה של עם ישראל בבריאה שונה מזה של אומות העולם. תכלית הבריאה הוא עבור עם ישראל שיקימו את התורה ומצוותיה, ובכך מובטחים המה בשפע גדול ובהרחבה ללא עמל וטורח, וכפי דרגתנו בתפקידנו זה של שמירת תורה ומצוות – כן תעשה מלאכתנו יחסית מאליה, דהינו שבמעט עמל וטורח תשרה ברכה גדולה במעשה ידינו.

בימות החול קשה מאוד להשיג השגה זו, שבעצם איננו פועלים כלום במעשינו, ורק הגזרה היא האמת, ואילו כל חריצותנו שקר, אולם ביום שבת שנבראה בו המנוחה, ומשמעות בריאת מנוחה זו היא התעלות עצמית של כל יהודי שומר שבת לחוש בהכרה ובהשגה שבעצם כל עסקיו ועניניו תלויים בברכת ה' ולא בעמל וטורח, וכל עמל האדם הוא רק כדי להוריד את השפע שנגזר עליו בדרכים ובסיבות טבעיות, ואין בריבוי ההשתדלות או במיעוטו כדי להרבות או למעט את אשר נגזר על האדם, וידיעה זו היא מנוחה שאין כמותה, שהאדם חש כבן מלך שלא מוטל עליו כלום, ומנוחה זו היא מתנת השבת לכל שומריה – לחוש נופש נפשי מלחץ הדאגות והאחריות השלילית שהאדם לא יכול להחלץ ממנו בימות החול.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20475660

אתר השבת


מאמרים אחרונים