movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שבת – יום המפגש

שבת – יום המפגש

השבת נועדה ליום של מפגש אב – הקדוש-ברוך-הוא – עם בניו – בני ישראל. יום של ישיבת בנים סביב שולחן אביהם. למעלה מיממה שלמה פנויה לנו להתענג עם היקר לנו – בורא העולם – אשר בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל הלשונות. בהיכנס יממה זו נצטוינו ליטול כוס יין ולהרימו תוך כדי הצהרת עדות על כוחו וגבורתו בחידוש בריאת העולם על כל ברואיו ויצוריו אשר יצר בחכמה עמוקה ונפלאה, וכמו כן על בעלותו הבלעדית בעליונים ובתחתונים. בזמן זה נצטוינו להיות פנויים מכל מלאכה במחשבה, דיבור ומעשה על מנת לעורר את עריגת לבנו וכסיפת נפשנו ליוצרנו ובוראנו. יום שבו העונג והכבוד לנו להיות מתיחדים עם אלקים הכל יכול. וזכות מיוחדת לנו להיות כמו כן. הוא, יתברך שמו, מתנענג לשבת עימנו ולשמוע את תפילותינו וזמירותינו לפניו, ורואה הוא בכך נאמנות בנים לאביהם, בנים המכירים ויודעים לגלות את פתרון חידת העולם ומצליחים שלא להתפתות לנדמה לעין, המראה את טבעיות ומקריות הבריאה בהתנכרות והתכחשות לאדון המשגיח עליה, והרי שבהצהרת עדות זו כופרים אנו ומכחישים ומבטלים כל כוח בעולם מבלעדי כוחו וגבורתו של הבורא.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20476235

אתר השבת


מאמרים אחרונים