movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים מאמרים ושירים קרצופים פנימיים - אורה רבקה וינגורט

קרצופים פנימיים - אורה רבקה וינגורט

גם אלו המכורות לריח האקונומיקה, וגם אלו שכלל אינן מתחברות לעבודות הסדר והניקיון, כולנו מוצאות את עצמנו עובדות קשה בתקופה זו של השנה, ערב פסח. המאמץ הפיזי מוציא מאתנו לעתים כוחות שכלל לא ידענו על קיומם, או שאיננו נפגשות עמם ביום-יום. כוחות אלו יכולים להיות חיוביים, כאלה הקשורים לארגון, רמת אנרגיה, או יסודיות, אך גם כוחות שליליים כתסכול, קוצר רוח וכעס.

ואולם, האמת היא שעבודת הנקיונות וביעור החמץ היא גם זמן לניקוי וטהרה פנימית. השאור והחמץ מרמזים גם על יצר הרע (ברכות יז, א), וראוי להתפלל על ביעורו וביטולו. התפילה שלפנינו היא 'פתיחה' להמשך התבוננות ותפילה אישית של כל אחת ואחת. כדאי לכלול בתפילה זו את המרכיבים הבסיסיים: שבת, בקשה והודיה. יהי רצון שיתקבלו כל התפילות ברחמים.

"ריבונו של עולם, בעל הכוחות כולם, אתה הוא הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה מרבה.

חנני בטובך הגדול בכוחות גוף ונפש גדולים, לעמוד בכל המשימות העומדים בפני, בביעור החמץ שברשותי ובלבי. עזור לי לא ליפול, וחלילה לא לקרוס. סייעני להאמין שהמשימות אפשריות, ולא להיכנע לקולות מייאשים ומרפים. עזור לי להתגבר על העבדות, העצלות והעצבות המושכים אותי כלפי מטה, משוך אותי אליך באהבה ובשמחה גדולה.

תודה לך ה' יתברך על ההזדמנות הנפלאה הזו, בה אני זוכה לבער את החמץ, ומגלה בתוכי כוחות חדשים, רעננים ומפתיעים". 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20125847

אתר השבת


מאמרים אחרונים