movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות תורה ומדע העולם הוא "תיאטרון בובות" - וה' מושך בחוטים

העולם הוא "תיאטרון בובות" - וה' מושך בחוטים

העולם הוא "תיאטרון בובות" - וה' מושך בחוטים

תורת הקוואנטים מוכיחה שהמצב (ה -spin) של כל אלקטרון ואלקטרון בעולם, נקבעים באופן לא-דטרמיניסטי ,
וגם הוכח שאין hidden parameters (פרמטרים לא-ידועים) שקובעים את מצב האלקטרון .
מזה נובע: שמצב האלקטרון אינו נקבע על סמך שום כח טבעי .
מזה נובע: מצב האלקטרון נקבע על ידי כח שהוא מחוץ לטבע .

 

*** רעיון דומה הובא כבר ע"י הפרופ` בנימין פיין מאוניברסיטת תל אביב .  ***
השורות הבאות מהוות הוכחה מדעית ברורה וחד משמעית לכך שיש בורא שמנהל את עולמינו, על כל אשר בו, כל רגע ורגע: הרעיון שמובא במאמר זה פותח כבר ע"י פרופ' בנימין פיין, בספרו "יש מאין".
אחד מהתחומים המדעיים המרתקים ביותר בעולם הפיזיקה, הוא התחום של "תורת הקוואנטים". ניסויים רבים שנערכו בתחום זה מוכיחים מעל לכל ספק שההתנהגות של כל אלקטרון ואלקטרון (מה שמכונה, ה"ספין" של האלקטרון) בבריאה, היא התנהגות שאינה יכולה להיות מוסברת לפי חוקי הטבע, ולכן היא מכונה "התנהגות לא דטרמיניסטית".

ההתנהגות של האלקטרונים אינה כפופה לחוקי הטבע, אינה כפופה למהירות האור, אי אפשר לצפות אותה מראש, ויתרה מזאת: היה מי שניסה להניח שהאלקטרונים מתנהגים על פי חוקי טבע שעדין לא ידועים, אבל מסתבר שהנחה זו מביאה למסקנה שהופרכה בניסויים אמפיריים רבים, מה שקרוי "אי-שוויון בל". (אינפורמציה נוספת בנושא מצויה כאן  http://www.haayal.co.il/story?id=1178 . מה שאומר שהאלקטרונים שמרכיבים את עולמינו אינם מתנהגים על פי שום חוק טבע - לא חוק טבע שידוע לנו, ולא חוק טבע שעדיין לא ידוע לנו!!!!

והמסקנה המדעית שנובעת מהדברים היא שמצבם של האלקטרונים שמרכיבים את עולמינו נקבע על פי כוח שאינו כפוף לחוקי הטבע.
וכאן יהיה מי שיטען שמצבו של האלקטרון מתנהג על פי התפלגות סטטיסטית, וכשעליו להקבע הוא נקבע באופן אקראי – אבל דבר זה אינו עונה על השאלה איך נקבע מצב האלקטרון? איך מוחלטת ההתנהגות האקראית?
שהרי מטבע שמוטלת, מצבה נקבע על פי האופן שבו הוטלה, ומספר אקראי שמוגרל במחשב, מצבו נקבע על פי מספר seed מסוים שהיה במחשב באותו זמן, והתנהגותם של פקקי התנועה בכביש (שגם היא מוגדרת כהסתברותית) נקבעת על פי החלטתם של כמה עשרות אלפי נהגים באותו יום, וכך הלאה.
וכאן נשאלת השאלה: מה הגורמים שמשפיעים על האופן שבו יקבע מצבו של האלקטרון? מה הדבר שמחליט על ה"אקראי" הזה? שהרי אם קורה משהו, משהו גרם ל"משהו" הזה להתרחש. אבל הואיל ואין שום גורם שמשפיע על התוצאה הזו שנמצא בתוך חוקי הטבע, לכן הגורם שמשפיע על כך חייב להיות מחוץ לחוקי הטבע, כלומר: ה"חוטים" של האלקטרונים, נמשכים למעשה על ידי גורם שנמצא מחוץ ל"תיאטרון הבובות" של חוקי הטבע, שאנו חיים בתוכו.
*
למעשה, ההתנהגות הקוואנטית של האלקטרונים, יכולה גם להשפיע על מערכות גדולות יותר, לפי כללים סבוכים מאוד, שרק הבורא יודע אותם.
לדוגמא, התנהגות שונה של אלקטרונים יכולה לגרום לשינויים חשמליים במוח וכך לגרום, לדוגמא, לפרפר אחד לנפנף בכנפיו, וכבר ידוע על פי "תורת הכאוס" שנפנוף כנפיים אחד של פרפר אחד תמים, יכול לגרום למהפכים במזג האויר במקום אחר לגמרי בעולם.

כך בעצם אנחנו מוכיחים שלמעשה כל העולם הזה הוא מעין "תיאטרון בובות" שה` ברא לנו, אבל בעצם ה` הוא המושך בכל החוטים: ה` שולט בכל הנעשה בעולם, עד רמת האלקטרון הבודד, ודרך הנעשה באלקטרון הבודד - גם בכל מה שנעשה במערכות גדולות יותר, כמו התנהגות בעלי החיים, התנהגות מזג האויר, וכו` וכו`. כלומר, בעצם דרך התיאוריות המדעיות הנוכחיות אפשר להוכיח שה` שולט בכל מה שקורה בעולם.

או במילים אחרות, אפשר כבר ברוך ה` להגיע למסקנה המדעית של "אצבע אלקים היא" - על סמך התיאוריות המדעיות העדכניות ביותר.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20128683

אתר השבת


מאמרים אחרונים