movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דיני הכשרת המטבח

דיני הכשרת המטבח

*נכתבו ונערכו ע"י רבני 'בית ההוראה המרכזי' שע"י מוסדות באבוב באלעד*

א. שולחן: בין של עץ בין של מתכת צריך הגעלה, היות והרבה פעמים נשפך עליהם חמץ ע"י עירוי או שהניח עליו דבר גוש, ואם יש סדקים צריך קודם להחליקו בכלי אומנות כגון נייר זכוכית ואח"כ להגעיל (משנ"ב סקנ"ו). ולכתחילה יש להגעיל באבן מלובנת ושפיכת מים רותחים מכלי ראשון, ובדיעבד סגי ע"י עירוי (משנ"ב ס"ק קי"ד). ואם אינו רוצה להכשיר אז יצפה את השולחן היטב וכן יקפיד לכתחילה לא להניח עליה קדירה חם מכלי ראשון (הגעלת כלים פ"ג הי"ד).
ב. תנור: י"א שלכתחילה צריך ללבן התנור ב"ליבון חמור", אפילו רוב השתמשות בכל השנה היה רק ע"י "ליבון קל", שכדי לשרוף הבליעות צריך דוקא "ליבון חמור", והיינו ע"י שמכניס לפיד אש לכמה דקות ומעבירו בכל הצדדים (פרמ"ג סק"ל אג"מ ח"א יו"ד סי' ס'). ואם יחשוש שהתנור יתקלקל אם יעשה "ליבון חמור", אז יכול לצרף כמה צדדים ולהקל ולהכשיר אותו ב"ליבון קל" והיינו ע"י שיחמם את התנור על החום הכי גבוה בערך כשלש רבעי שעה ואז יהיה מותר להשתמש בו (מנח"י ח"ג סי' ס"ו הליכות שלמה פכ"א). ראוי ונכון שיהיה לו תנור מיוחד לפסח כדי למנוע כמה חששות איסור (מבית לוי עמ' ל').
ג. חצובה: לכתחילה צריך ליבון ובדיעבד אף אם נשתמש בלי ליבון אין לאסור שהרי אף אם נשפך עליו חמץ בודאי כבר נשרף. אמנם דעת מרן בעל 'שבט הלוי' שהחצובות שבזמנינו שהם רחבים מאד קשה לומר שבודאי כבר נשרף ולכן חייב "ליבון חמור" (שם).
ד. המבערים: צריך לנקות היטב את הנקבים שמשם יוצא האש ויבעירם עד שיתחמם היטב (שם).
ה. המגש שתחת החצובות: יכשירנו ע"י עירוי מכלי ראשון ואח"כ יכסנו (שם).
ו. פלטה של שבת: יש לחברה לחשמל ולחכות עד שתגיע לדרגת חום הכי גבוה וישפוך עליהם מים רותחים מכלי ראשון, ואח"כ לכסותה בנייר כסף (הגעלת כלים פי"ג אות שפ"א). ואם שכח להגעיל קודם פסח מכיון שהוא רק חומרא יכול להגעיל בחוה"מ פסח (מבית לוי תשס"ו עמוד כ"ב).
ז. כיור: אם עשוי מחרסינה דינו ככלי חרס ולא מהני הגעלה וצריך לנקותו היטב ויערה עליו מכלי ראשון ואח"כ יכניס בתוכו קערה מיוחדת לפסח. כמו"כ ראוי לכסות את הקרמיקה שעל הקיר הצמודים לשיש ויזהר שלא יגע הסיר לקיר. במקום יציאת המים בכיור, טוב לשפוך חומר חריף כדי שיפגים את החמץ שנדבק שם (מבית לוי).
ח. ברז: יש לפתוח את הברז על הצד של מים חמים ובאותו זמן יערה עליו מבחוץ מים חמים מכלי ראשון (מבית לוי).
ט. שיש: יש לנקות היטב את כל הפינות ולאחר שלא השתמש בשיש כ"ד שעות בדבר חם, יערה עליהם מכלי ראשון של חמץ שאינו בן יומו ויעבור עליהם באבן מלבנת על כל הצדדים. ואם מכסה השיש אי"צ אבן מלובנת, אלא שאם מכסה בנייר כסף ראוי ליזהר לא להניח קדירה חמה על השיש אלא על דבר המפסיק, דיש לחשוש שהנייר כסף יתחמם והלחלוחית שבין השיש לקדירה יעבירו הבליעות מהשיש לקדירה [ואף שהתתאי צונן ואינו מפליט אלא כ"ק ולכל היותר אינו נבלע אלא בנייר הכסף, יש לחשוש שבפעם השני שיתן שם קדירה יפליט מהנייר כסף לקדירה, וע"ע במשנ"ב ס"ק קי"ד בשם מהרי"ו, הערת העורך], ולכן עדיף לצפות ב"פי וי סי" (שם).
// בית ההוראה פועל בכל יום א-ו בין השעות 9:20 -10:00 טלפון: 73616000 //

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20261468

אתר השבת


מאמרים אחרונים