סיפורים לכבוד שבת

בזכות "אמן" אחד!

משפחה שאם המשפחה נפטרה לעולמה ,
קיבלה  על עצמם לעילוי נשמתה, לברך ברכת הנהנין כאשר יש מישהו ששומע ועונה אמן .
באחד הימים חזרה הילדה מבית הספר הבייתה והייתה צמאה במיוחד ,
אך, לא היה אף אחד בבת שיענה אמן על ברכתה. היא ישבה וחכתה שיחזור מישהו ויוכל לענות לה .
שעתיים וחצי היא חכתה בצמאונה עד שהגיע מישהו ו"עזר" לה .
מקור : http://vitaminim.org/1/index.php?topic=4184.0.

משפחתה שאם המשפחה נפטרה לעולמה ,
קיבלו על עצמם לעילוי נשמתה, לברך ברכת הנהנין כאשר יש מישהו ששומע ועונה אמן .
באחד הימים חזרה הילדה מבית הספר הבייתה והייתה צמאה במיוחד ,
אך, לא היה אף אחד בבת שיענה אמן על ברכתה. היא ישבה וחכתה שיחזור מישהו ויוכל לענות לה .
שעתיים וחצי היא חכתה בצמאונה עד שהגיע מישהו ו"עזר " לה .

בלילה היא חולמת שאמה הנפטרת מגיעה אליה בחלום ואומרת לה: דעי לך ביתי שהמעשה שעשית והתגברת שעתיים וחצי עשה רעש גדול בשמים והחליטו לגזור משהו טוב .
בכיתתך ישנה ילדה שלקתה לאחרונה במחלה נוראה, בזכות המעשה הטוב שלך נגזר שהיא תבריא ותצא מזה כליל, תוך שהיא מציינת את שם הילדה .
הילדה התעוררה בבהלה וב-5 בבוקר העירה את אביה וספרה לו את החלום .
האב הרגיע אותה והבטיח בבוקר לברר את העניין, מאחר ולא היה ידוע לאף אחד על הילדה השניה שחולה .

בבוקר מתקשר האבא לאבי הילדה השניה ושואל אותו לשלום ביתו, עונה לו השני הכל בסדר מדוע אתה שואל, גילה לו האיש כי הוא יודע על הבת שחולה .
האבא השני נדהם מאחר והם שמרו זאת בסוד מוחלט. אך הוסיף האב הראשון וסיפר לו את כל השתלשלות החלום והבשורה שבסופו .

האנשים ששניהם חסידים, נסעו מיד לאדמו"ר בירושלים, האדמו"ר הקשיב לסיפור בקשב, והורה להם לגשת לבדיקות האמורות להיערך באותו יום לילדה לפני הטיפול הכימותרפי הראשון .

לתוצאות המדהימות המשפחה הייתה כבר מוכנה ,
ההלם של הרופאים היה טוטאלי ,
הבדיקות היו נקיות ללא שום סימן למחלה בכלל !!!

כח ההתגברות של ילדה קטנה באשדוד, יכול להציל עולם שלם !!!


---הסיפור ממקור אמין, הפרטים במערכת ---