movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מופת בחדר המחשבים

מופת בחדר המחשבים
 
מספר הרב אלישע שליט"א:
 
פנה אלי מנהל הגימנסיה, אמר לי: "יש לנו בעיות רבות במוסד. חוששים שהמזוזות לא בסדר".

אמרתי לו: "נביא סופר סת"ם שיבדוק את המזוזות, אבל צריך גם לדאוג שידעו מה זה מזוזות. ילד שלא יודע מה זה מזוזה - יבעט מחר בכל מה שמחנכים אותו."
 
הכנתי תערוכה שלמה על נושא המזוזה. באתי לבית הספר, עברתי כיתה כיתה והסברתי להם מה זו מזוזה, ואז קבענו יחד מזוזות חדשות. הילדים למדו את הברכה ובירכו לבד "על קביעת מזוזה". 
 
הקריאה שלי לכל עם ישראל היא להיכנס לבתי הספר הכלליים בלי פחד, רק עם אהבה ומאור פנים, ולפעול. 
 
יום אחד מטפלת אלי המזכירה בגימנסיה ואומרת לי: "הרב אלישע, המחשבים בבית הספר הפסיקו לפעול וזה קורה עוד פעם ועוד פעם. הנזק כבר גדול".
 
אמרתי לה: "סליחה, גברת, אני לא מבין במחשבים".
 
אמרה לי: "המנהל חושב שהמזוזה בחדר המחשבים לא בסדר. תוכל בבקשה לבוא לסדר את זה?"
 
באתי. קראתי למנהל, לקחנו את המזוזה, והיא באמת היתה פסולה. סידרתי מזוזה חדשה, ולפני שקבעתי אותה בפתח, עצמתי את העיניים ואמרתי: "ריבונו של עולם, מי שענה לאליהו הנביא - הוא יענה לאלישע". 
 
קבענו את המזוזה והמחשבים התחילו אחר כך לעבוד. 
 
 מי שפועל לשם שמים - יש לו סייעתא דשמיא. כתוב "אם תוציא יקר מזולל - כפי תהיה". אמרו על זה חכמינו: מי שמוציא יקר מזולל - הקדוש ברוך הוא אומר שפיו כפי, כלומר מה שהוא מבקש ומבקש - מתקיים.
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19990363

אתר השבת


מאמרים אחרונים