movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

לכבוד חנוכה!

בס"ד

לפני כמה שנים, בנר שני של חנוכה, עמדנו והסתכלנו על הנרות הדולקים... וחשבתי על הפסוק... נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי (תהילים קיט פסוק קה)

"נר".... עיקר מצות ההדלקה קבעו נר אחד בכל יום שהוא כנגד התורה כולה .
נר אחד כפול 8 ימי חנוכה = 8
הגימטריה של "חנוכה"=89... כפול 8 = 712
הגימטריה של "לרגלי דברך ואור" = 712

"נר לרגלי דברך"...מימין לשמאל... "ואור דברך לרגלי"...משמאל לימין... 
נר ראשון של חנוכה שמים בימין החנוכיה, משום שצד ימין חשוב יותר.ובכל יום מימי החנוכה מוסיפים נר נוסף, מדליקים תחילה את הנר החדש. לכן, ביום השני מדליקים תחילה את הנר החדש שהוא השני מימין והראשון משמאל. 

המלים "אור דברך" הזכיר לי את האור הגנוז ב(דברך) בתורה....."כי נר מצוה ותורה אור" משלי (פרק ו פסוק כג
היונים רצו לבטל את התורה  ואת המצות,  כפרסום הנס קבעו שני דינים בהדלקה. דין אחד, הדלקת נר אחד בכל יום, שזה עיקר חיוב נר חנוכה. דין שני, הדלקת נרות נוספים שמדליקים למהדרין. הנר היחיד רומז לתורה שהיא אור אחד גדול והנרות הנוספים רומזים למצוות שהן הגילוי המעשי של התורה .(הרב אברהם יצחק הלוי כלאב)
גיסי מצפת שבא לבקר אמר שמזמור זה, לפי החלוקה החודשית,חל בדיוק ביום הכ"ו של החודש..יום שני של חנוכה!.]
." מצות נר חנוכה, מצוה חביבה היא עד מאוד! (רמב"ם הל' מגילה וחנוכה פ"ד הל' י"ב)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

חז"ל שאלו "מאי חנוכה?" רש"י  מסביר שהשאלה היא על איזה נס קבעו את שמונת ימי חנוכה.. והתשובה היא -על נס פך השמן שהספיק ליום אחד ודלק שמונה ימים.
,
מאוד מענין שנס פך השמן אינו מוזכר בפירוש בנוסח שנקבע לאמר בזמן הדלקת הנרות, "הנרות 
הללו",:
...הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים, וכל 
שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך נפלאותיך ועל 
תשועתיך.....  תפילה כללית של הודאה על הנסים ועל הנפלאות
.
וכן ב"על הנסים", שמוסיפים בשמונה עשרה ובברכת המזון...
.
בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם 
מחקי רצונך: ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם. דנת את דינם. נקמת את נקמתם. מסרת 
גבורים ביד חלשים. ורבים ביד מעטים. וטמאים ביד טהורים. ורשעים ביד צדיקים. וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם 
גדול וקדוש בעולמך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה: ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. ופנו את הי
כלך. וטהרו את מקדשך. והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנכה אלו. להודות ולהלל לשמך הגדול:
 בנוסף לכך, "טומאה הותרה בציבור". כלומר, אם רוב העם נמצא במצב של טומאה מותר מצד הדין להדליק את המנורה במקדש גם בשמן טמא. לא היה צורך שיימצא פך קטן של שמן טהור שיחזיק מעמד שמונה ימים עד שייצרו שמן חדש." 

בנוסף לכך,כולנו שמענו על מעשי נסים של גדולי ישראל לדוגמא הבבא סאלי זצ"ל. קראתי  ב"עיתון מהדרום" משנת 2011 איך לילה אחד הבבא סאלי הורה  לשמש שלו "משה הקטן"  להסיעו מיד לכותל המערבי. השמש לא שאל שאלות ומיהר לעשות כמצוות רבו. במהלך הנסיעה  הרב ביקש לנסוע יותר מהר. השמש הסביר שאינו יכול משום שהדלק במכונית עומד להיגמר.עליו לחפש תחנת דלק קרובה. הרב ביקש ממנו לעצור בצד הדרך, הגיש לו בקבוק מים, ואמר: "מי שאמר לבנזין שיבער - יאמר למים שיבער. הכנס את בקבוק המים אל טנק הדלק". השמש עשה כמצוות רבו, וכמו במעשה נס פך השמן היה בכוחו של בקבוק המים הקטן לספק
"דלק" לרכב עד שהגיעו לכותל ועד בכלל
.  

חוזרת השאלה "מה חשיבותו וייחודו של נס פך השמן שבזכותו נקבעו שמונה ימי החנוכה?"

המהר"ל, חי לפני כ-450 שנה. הוא מסביר כאילו הוא חי היום!!  לוּ היו מנצחים במלחמה בלבד היו  שזוקפים את הניצחון הצבאי האדיר - רק לזכותינו! "כל הכבוד לצבא" - רק בזכות התושייה והאומץ של חיילינו, רק בזכות הגאונות הצבאית של יהודה המכבי וכו' וכו', ניצחנו. ושוכחים שבלי עזרתו של הקב"ה לא היה סיכוי לגבור על היוונים, העדיפה בנשק (כולל 'טנקים' של ימי קדם - פילים!) ובכוח צבאי עשרת מונים. כל ההתייחסות אל הניצחון הייתה עלולה להפוך חילונית בלי הקב"ה, ובסופו של דבר הניצחון היה של ה...יוונים. 
בשביל זה היה צריך איזה נס קטנטן. משהו כזה שאף אחד לא יוכל לתלות אותו בגורמים טבעיים. לשם כך התגלה פך אחד קטן של שמן שדלק שמונה ימים שיזכיר לכולם ולכולנו מי הוא זה שעומד מאחורי כל ההתרחשויות ושבזכותו  ניצחנו במלחמה. " (כיפה)

 הרב יעקב יהושע פַלְק הרב של לבוב, ברלין, ופרנקפורט על המיין חי לפני  כ-400 שנה,כתב בפירושו  פני יהושע הסבר אחר. (יש לפחות 80 תשובות לשאלה זו)

 " נראה דעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם... שחזרו לחיבתן הראשונה, .. נעשה להם נס  בעניין הנרות שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה בהם."

כידוע,  במשכן ובשני בתי המקדש  השכינה שכנה  בתוך בני ישראל . "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 
יום יום התחולל נס במנורה בבית המקדש,. והיא היתה עדות שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות? אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים שבת כב, ב.רש"י  -"... וכל זמן שהיו ישראל חביבין - היה דולק כל היום. 

אומר בעל הטורים שהפסוק "וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר".(שמות כז,כ)..כתית, רמז ת"י ת"כ שנים היתה הדלקת המנורה". בית ראשון עמד ת"י שנים, ובית שני עמד ת"כ שנים = כתית. אומרים חז"ל שכשהיו עם ישראל עושים רצונו של מקום, היה הנר המערבי שבמנורה דולק ולא כבה, וכמו שהיה בתקופתו של שמעון הצדיק שנר המערבי דלק ולא כבה כלל.

תנו רבנן: ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק  - משיירי כנסת הגדולה,  חי בסוף ימי פרס, תחילת עלייתה של יוון.. נר מערבי היה דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה ".(יומא לט, א)

לכן, התחדשות הנס במנורה בימי החשמונאים  הוכיחה את התחדשות השראת השכינה, אחרי שחיללו היוונים את המקדש ...

 עד כאן הסיפור הידוע של חנוכה.

 מאוד מאוד רציתי לדעת..וכנראה כולנו שאלנו  את השאלה ;

"מאין שאבו המכבים את האמונה ואת הכח לצאת למלחמה נגד מעצמה אדירה כמו יוון?"

"מתתיהו היה כבר זקן כשהחל השלטון בימי אנטיוכוס הם גזרו גזרות כדי להעביר תושבי יהודה על דתם תוך חילול בית המקדש בירושלים. לפיכך עזב מתתיהו עם בניו את ירושלים ועבר למודיעין. על פי המסופר בספר מקבים א', כאשר הגיעו היוונים למודיעין, בקשו היוונים ממתתיהו שיתן דוגמה לאחיו ויזבח ראשון לאליל.

מתתיהו סירב לעשות זאת והצהיר אמונים לתורה ולמצוות. כאשר נגש אחד היהודים לזבוח על הבמה לאליל, קנא מתתיהו לה' והרג את אותו היהודי המתיוון. כמו כן הרג את שליח המלך והרס את הבמה. לאחר מכן, ברחו מתתיהו ובניו להרים ורבים מבני יהודה, המכונים בספר מקבים "קהל חסידים, גיבורי חיל מישראל, כל המתנדב לתורה" נאספו אליהם. מתתיהו ובניו החלו בפעולות גרילה נגד היוונים ובחידוש חיי התורה: הריסת במות שנבנו לעבודה זרה ומילת הילדים שלא נימולו בגלל גזירות אנטיוכוס." (ויקיפדיה)

האם נוכל לגלות את המקורות של האמונה והגבורה כדי שנוכל ללמוד מהם?

דמיינתי שמתתיהו כהן הגדול היה עונה בפשטות.
"חפשי בתנ"ך ובחז"ל  ... יש חמשה מקורות  כמספר בני... והנה רמז .. בכל מקור מסתתרת "חנוכה". בהצלחה!"

חיפשתי חנוכה בתנ"ך.מצאתי שבעה "חנוכות" אבל לא  את מה שחיפשתי.

א)  חנוכת בריאתו של עולם - דכתיב: "ויכלו השמים והארץ"(בראשית ב', א), ואין "ויכלו" אלא לשון חנוכה.
ב)  חנוכת משה - דכתיב: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" (במדבר ז', א).
ג)  חנוכת הבית - דכתיב: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהלים ל', א).
ד)  חנוכת בית שני - שנאמר: "והקריבו לחנוכת בית אלהא"    (עזרא ו', טז-יז).
ה) חנוכת החומה - שנאמר: "ובחנכת חומת ירושלים בקשו את   הלוים מכל מקומם להביאם לירושלים                                                      לעשות חנכה ושמחה"  (נחמיה י"ב, כז).
ו)  חנוכה של בית חשמונאי
ז) חנוכת העולם הבא - שאף היא יש בה נרות, כדכתיב: "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה 
                                     שבעתיים כאור שבעת הימים" (ישעיהו ל', כו).


..ואולי .. זה קשור לגזירות היונים ..במיוחד נגד השבת, ראש חודש וברית המילה?

ודאי!... מיוסף הצדיק הם שאבו את הכוח לעמוד נגד הגזירה של ברית מילה!.... 

יוסף הצדיק ע"ה היחיד בתנ"ך שזכה לתואר "צדיק", משום שהוא התגבר על יצרו ושמר על ברית הקדש. אמונתו היתה חזקה למרות שנמכר  ע"י אחיו כעבד במצרים ונזרק לתוך בית הכלא ונפרד מאביו 22 שנה!

"בזכות המילה נבקע הים, שמעון איש כיתרון אומר בזכות עצמות יוסף נקרע הים שנאמר "וינוס החוצה", ונאמר "הים ראה וינוס"(מכילתא  בשלח טז,ד))

"המילה מבטאת את סגולתם של ישראל, את עליונות מעל המציאות ומעל הטבע.:".(הרב אליעזר מלמד שליט"א)

 "יסוד הקדושה ושורש הטהרה לעלות בסולם התורה והיראה ולמעלות רמות ונשגבות ותעלומות חכמה בסתרי הבריאה, ולדעת טפה מן הים הגדול מגדולתו ורוממותו יתב"ש, ולהגיע גם לרוח הקדש, אם האדם ישמור כראוי אות ברית קדש. (הרב מישאל דהאן זצ"ל)

היכן חנוכה מסתתרת? בפסוק "ויאמר יוסף אל אחיו...ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו..." בראשית פרק מה פסוק נ (פרשת ויגש).זהו המקור הראשון

(אנו יכולות לתאר לעצמנו  שמתתיהו כהן הגדול נסע עם  בניו לקבר יוסף הצדיק בשכם להתפלל שזכותו תעמוד להם במלחמתם נגד היוונים. אם הים נבקע כשהוא ראה את ארונו של יוסף, ודאי היוונים ינוצחו בע"ה  בזכותו" )

נמשיך לחפש  ונגיע  ליציאת מצרים... 

הקב"ה אמר למשה  "החודש הזה לכם ראש חודשים" (שמות יב, 2)
בני ישראל  באמונה גדולה ובמסירות נפש לקחו וקשרו את האליל של מצרים למיטתם ושחטו את הכבש בליל יציאת מצרים. איזו אמונה..איזו גבורה! במדרש חז"ל מספרים שבזכות אמונתם בה' יתברך  "הלוך וקראת באזני ירושלים זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה מה שבח ". (ירמי' ב,ב) הם זכו לכל הנסים במדבר; המן, ענני הכבוד,  באר מרים ! הנה מקור של אמונה לבניהם אחריהם בימי היוונים לעמוד נגד הגזירה לביטול ראשי חודשים!

גם כאן  "חנוכה" מסתתרת בפסוק "וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש"
תהילים עח,יד. וזהו המקור השני. 

כידוע, משפחת החשמונאים היו כהנים משבט לוי. ..השבט היחיד שלא נכשל בחטא העגל!....ולאחר מכן בגבורה עילאית טיהרו את המחנה! אז  נבחרו הלויים לעבודה  המקדש והרגו את החוטאים לחטא העגל, וכך כתב רש"י: "מלאו ידכם - אתם ההורגים אותם, בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום." (שמות לב,כט)

מכאן יכלו לשאוב המכבים את גבורתם במלחמתם נגד המתיוונים שהצטרפו ליוונים. 

מיד אחרי חטא העגל, הקב"ה צוה להקים את המשכן.משפחת קהת נשאו את הכלים המקודשים ביותר במשכן. היה אסור להם לנגוע ואפילו לראות את הכלים והכהנים נצטוו לכסות היטב את הכלים לפני שהלויים נשאו אותם. איזה אחראיות לאחיהם! כל זה עמד לנגד עיניהם  של החשמונאים שרצו לטהר את בית המקדש  ואת כל ארץ ישראל מכל הטומאה של היוונים מתוך מסירות נפש...ואכן, גם כאן מצאנו "חנוכה" מוסתרת בפסוק..

"אלה הם, משפחות הקהתי…   שומרי משמרת הקודש.. ומשמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם" (במדבר ג,לא) וזהו המקור השלישי. 

כעת אנחנו מגיעים לתקופת  בית ראשון כפי שכתוב במלכים ב'.

" אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט היה נביא  ותלמידו של אליהו הנביא. הוא המשיך את דרכו למען הקב"ה  ונלחם בכל כוחו בעבודת הבעל . אלישע שלח אחד מבני הנביאים למשוח את  יהוא בן נמשי למלך על ישראל. יהוא הכריז על מרד במלכות, הכרית את בית אחאב, הרג את איזבל ומחה את העבודה הזרה בישראל. " (ויקיפדיה)

ואכן, הסכנות היו עצומות ומה היו הסיכויים שהמכבים המעטים יצליחו?

הם התפללו שזכותו של אלישע הנביא ורבו, אליהו הנביא, תעמודנה להם במלחמתם למען ה' יתברך ותורתו הקדושה.

והנה, גם במקור הרביעי, נראה את "חנוכה" מסתתרת בפסוק שהנביא אלישע אומר לנערו בשליחות המלכת יהוא למלך על ישראל..

"חגור מתניך וקח פך השמן" (מלכים ב' פרק ט, יא.) 

"מעשי אבות סימן לבנים"...מסירות הנפש של יוסף הצדיק, בני ישראל ביציאת מצרים, שבט לוי במדבר,והנביאים אליהו ואלישע  לוותה  את בניהם החשמונאים שנלחמו מלחמות ה'  "כאשר היוונים השכיחם תורתיך ולהעבירם מחוקי רצונך."  בזכות מסירות הנפש של החשמונאים למען התורה זכינו לחנוכת בית המקדש והשראת השכינה בבית המקדש. כאן רואים שבזכות האמונה, זכו לנס ולא ההיפך. ורק מי שמאמין, יכול להכיר בנס!

ואנחנו??

 אנחנו קבלנו מהחשמונאים צידה לדרך לפני כניסתנו לגלות בת כ-2000 שנה בלי נבואה, בלי בית מקדש ונר המערבי. חכמינו בימי החשמונאים העבירו לנו  את כל התורה שבע"פ במשנה ובתלמוד ותיקנו לנו את חג החנוכה, החג האחרון  לפני היציאה אל הגלות הארוכה. הם רצו שנזכור את המסר של חנוכה...חג החנוכה מסמל את נצחון האור על החושך, נצחון התורה הקדושה על תרבות יון הטמאה, וכימים ההם כן הוא בזמן הזה. בכל  דור ודור ניצבים  ה"זדים" לעומת ה"עוסקי תורתך".כל שנה נרות חנוכה מכריזים לכולנו  את המסר של החשמונאים...טהרו את בתיכם על מנת שהשכינה תוכל לשרות  בתוך בתיכם.

כיצד משיגים זאת?

פנינו לרבי חנינא בן דוסא שחי  בסוף תקופת בית שני.

"תנו רבנן: מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם: הראו לי את חורו! הראוהו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם: ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. ". (ברכות לג).

לרבי חנינא היתה אמונה כלכך חזקה .הוא חי  "שויתי ה' לנגדי תמיד" ו"אין עוד מלבדו!".הוא לא הוטעה על ידי ה"טבע" שכביכול יש לו כוחות עצמאיים מהבורא "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית". בזכות אמונתו  רבי חנינא זכה להנהגה על טבעית, נסית כמו שראינו אצל החשמונאים.. שבזכות אמונתם הם זכו לנס פך השמן. בזכות "שויתי ה' לנגדי תמיד" הם זכו שוב להעלות את נר התמיד בבית המקדש."

מרבי חנינא שמענו את הסיפור הבא :
.ערב שבת אחד ראה את בתו עצובה. א"ל: למה את עצובה?- אמרה ליה: כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור לשבת. - אמר לה: בתי, מאי אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק. תנא: היה דולק והולך כל היום כולו, עד שהביאו ממנו אור להבדלה." (תענית כה.

עד כאן הסיפור ובדמיוני  המשך הסיפור.

בתו שמעה את תשובתו של אביה והקשתה.."אבא, האם אתה רוצה לומר מי שאמר לשמן ב"ה"הידיעה)...זאת אומרת "השמן" של נס חנוכה בבית המקדש לפני כ-100-150 שנה, הוא יאמר לחומץ בביתי לדלוק ויקרה נס בביתי שלי? הרי איך אפשר להשוות את שני הדברים?

בבית המקדש התרחשו ניסים תמידיים.  כאילו "טבעי" שיקרו שם נסים.

 "עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש" (משנה, מסכת אבות פרק ה', משנה ד) וחז"ל (במסכת יומא דף כא) מספרים על ניסים נוספים שהתרחשו בבית המקדש: לחם הפנים שמר על טריותו, הארון ובו לוחות הברית היה  עשרים אמה (כעשר מטר). וקודש הקודשים כולו היה עשרים אמה.... הארון לא  תפס מקום כלל!! כרובים - בנס הם עומדים ;עצי פירות מזהב; כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא הכניס בתוכו עצי פירות עשויים מזהב. כשהכניסו את ארון הברית למקדש, העצים  "והיו מוציאים פירותיהם בזמנם"  (בעונתם). כלומר, כאשר העצים שמחוץ למקדש הניבו פירות, היו עצי הזהב שבתוך המקדש מניבים פירות של זהב והכהנים היו מלקטים את פירות הזהב שנשרו המעצים ומתפרנסים מהם. שנים לאחר מכן, כאשר נכנסו נכרים להיכל יבש העץ והפסיק לתת את פירות הזהב. (חב"ד)

בבית המקדש השני, הניסים התמידיים נעלמו. הנבואה לא היתה,. ארון הברית חסר, בית קודש הקודשים  עמד ריק : ובזכות מסירות נפשם של המכבים למען התורה, עם ישראל זכה בנס פך השמן ושוב דלק המנורה בבית המקדש כמו הנר המערבי שלא כבה."

ענה לה רבי חנינא –"תראי בתי היקרה, עוד לפני בית המקדש ועוד לפני המשכן , היה אהל של אברהם אבינו ושרה אמנו, שבו שרתה השכינה. חז"ל מספרים במדרש שהיה הנר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל." (רש"י). ג' דברים אלו היו במשכן - נר המערבי ,  ברכה בלחם הפנים, וענן ה ' על המשכן."

רבקה המשיכה את דרכה של שרה אמנו וכן הלאה מדור לדור קרוב לארבעת אלפים שנה מועבר הסוד... מהי המהות של הבית היהודי ? תורה  ומצוות  מכניסות את הקדושה לתוך הבית היהודי.

"הקדושה לא נוצרת על ידי הדברים הגדולים והנשגבים, אלא דווקא במעשי היומיום הקטנים והפשוטים לכאורה. יש לשים לב להקפדה גדולה יותר על קיום מצוות, ברכות, התנהגות בין אדם לחברו, דיבור. אנחנו צריכים לשאוף לחיים קדושים יותר, מושלמים יותר. עלינו להתרגל להוסיף בדיבור אי"ה ובעזרת ה'. כך נתקרב יותר לקב"ה ונבין את תלותנו בבורא העולם. ברכות כמו 'המוציא לחם מן הארץ', 'אשר יצר' ו'שהכול נהיה בדברו' מזכירות לנו את מקומנו האמיתי בעולם ואת כוחו ועוצמתו של ריבונו של עולם. ביהדות מברכים "אשר קדשנו". עלינו תמיד לשאוף לקדושה, לרוממות" (הרבנית נרי'ה זצ"ל)

 יש  שיר יפהפה "קדושה אני מבקש" שמילותיו חוברו על ידי הרב חרל"פ זצ"ל (הולחן ע"י הרב הלל פלאי),  ובהן הוא הביע את געגועיו לקדושה של ארץ ישראל, ולקודש הקודשים .היאהרצייט של הרב חרל"פ זצ"ל חל בז' כסליו,.בחודש של החזרת הקדושה בבית המקדש בימי החשמונאים.

"קדושה אני מבקש..קדושה אני מבקש....קודש קודשים אני מבקש...
תנו לי קדושת ארץ ישראל....תנו לי קדושת אהבת ישראל"

בנר הדלוק מערב שבת לערב שבת  באהלה של שרה אמנו,והעובר מאמא לבת מדור לדור, מצאנו את המקור החמישי והעיקרי שממנו שאבו המכבים את הכח לעמוד מול הגזירה של היוונים שאסרו על שמירת השבת. גם פה נראה "חנוכה" מסתתרת , הפעם במדרש שהובא ברש"י על הפסוק...

 'ויביאה האהלה' –" ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו".  חנוכה"  רמוזה  משמאל לימין... כמו שאנחנו  מדליקים נרות החנוכה

נרות חנוכה מחזקים לכולנו  את המסר של החשמונאים...טהרו את בתיכם על מנת שהשכינה תוכל לשרות  בתוך עם ישראל. בתו של רבי חנינא מלמדת אותנו כיצד. בזכות שמירת התורה והמצוות בהקפדה בבית, ובמיוחד  את שלושת המצוות העיקריות של האישה, כולנו יכולות לזכות להפוך את  הבית החומרי הפשוט למשכן ה' גם אחרי החורבן

"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם"
 
 בבתים כאלה אפשר לחוש  את הקדושה במיוחד בשולחן השבת:   נרות השבת, חלות, זמירות ומאכלי השבת... אוירה של קדושה.

וכך בפיוט  "אזמר בשבחין" שחובר ע"י האר"י הקדוש בזמירות ליל שבת.
בתרגום לעברית.
 
"אזמר בשבחים להכנס בפתחים, של שדה התפוחים, שהם קדושים.
י'ה'י רצון לפניו, שישרה על עמו, שיתענג לשמו...
אערוך בדרום מנורה הנעלמה, ושולחן עם לחם, בצפון אשכין.
ביין בתוך הכוס ואגודת הדסים...
נעשה להם כתרים במילים יקרות...
השכינה תתעטר ....
 
אמרו במדרש - "אין ישראל נגאלים אלא בזכות השבת", ובתלמוד בבלי אמר רבי שמעון בר יוחאי אם ישראל ישמרו שתי שבתות כהלכתן "מיד הן נגאלים". ובירושלמי אמרו שאפילו אם ישמרו שבת אחת "מיד בן דוד בא".
 
"אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת." ~ ויקרא רבה, פ"ג א
 
***מענין שאין מסכת או פרק מיוחד בש"ס לחנוכה אלא הלכות חנוכה שובצו בתוך הפרק שעוסק 
בדיני הדלקת נר שבת! 

נחזור  לחמשת המקורות ונראה דבר נפלא! הגימטריה של חמשת המקורות מגלה לנו סודות נפלאים ... על בית המקדש והשבת!

המקור הראשון... ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו..." בראשית פרק מה פסוק נ =1220= שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם

"כל שעירי המוספין באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו. (רש"י במדבר כח, טו)

המקור השני... ..."וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש"(תהילים עח,יד.).
 = כל אשה ובת מדליקה נרות שבת =2311

המקור השלישי ".. ומשמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם" (במדבר ג,לא)=4424

=וביום הקים את־המשכן כסה הענן את־המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על־המשכן כמראה־אש עד־בקר במדבר ט,טו  (השראת השכינה בתוך בני ישראל.)


המקור הרביעי... "חגור מתניך וקח פך השמן" (מלכים ב' פרק ט, יא.) =1346

 =וַיִּפּוֹל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו"

,.. אמר רבי אלעזר: בכה על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של בנימין, ועתידין ליחרב. רש"י . בראשית מה.

המקור החמישי... היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו" (רש"י בשם המדרש)." חנוכה"  רמוזה במדרש!)=6176

= מי זאת עלה מן־המדבר מתרפקת על־דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך (שיר השירים ח,ה)

 רש"י - הקב"ה ובית דינו אומרים על כנסת ישראל מי זאת כמה היא חשובה זאת שנתעלתה מן המדבר בכל מתנות טובות שם נתעלתה במתן תורה ובדבוק שכינה ונראית חיבתה לכל ועודנה בגלותה

ואנו... כאלפיים שנה אחרי נס חנוכה, ממשיכים לבקש גאולה כמו המכבים בימים ההם בזמן הזה

"מי כמוכה באלים ה'  (ראשי תיבות "מכבי") מי כמוכה ...נורא תהלות עושה פלא:צור ישראל, קומה בעזרת ישראל ופדה כנאומיך יהודה וישראל. גואלנו ה' צבקות שמו קדוש ישראל".

י'ה'י רצון שנזכה שוב לנר המערבי הדולק תמיד בבית המקדש ..עדות בישראל שהשכינה שורה בתוכנו  "להודיע להם חיבת המקום עליהם "(פני יהושע)
ותתקיים בנו נבואת זכריה שאנו קוראים בהפטרת שבת חנוכה

"קומי אורי כי בא אורך..
 
'אמר להם הקב"ה ...לא מה שאתם סבורים אלא כשם שהראיתי לזכריה 
והנה מנורת זהב כלה - זו כנסת ישראל - כלך יפה רעיתי.
וכן הראה למשה.. ועשית מנורת זהב טהור - זו כנסת ישראל.
ירכה - זה הנשיא. וקנה - זה אב ב"ד. גביעיה - אלו החכמים. כפתוריה - אלו התלמידים. 
ופרחיה - אלו התינוקות.
ממנה יהיו: כלך יפה רעיתי ומום אין בך
(ילקוט שמעוני,סימן תקסז)
 
התחלנו עם נס פך השמן בבית המקדש בתקופת החשמונאים והגענו לנרות השבת בכל בית היהודי.

" טמון כאן יסוד עמוק: במה בונים בעולם הזה מקום למלכות שמים?  במשכן שימשו כל המלאכות הגשמיות  לקודש קדשים - לעבודת ה'. וזה  הקשר בין ל"ט מלאכות שבת ובין מלאכת המשכן,  השבת היא כעין בנין המשכן; מה שפעלו ישראל במשכן בימות החול על ידי עשיית ל"ט מלאכות לשם הקדושה, באותו אופן בשבת אנו עושים זאת בצורה הפוכה: על ידי שביתה מל"ט המלאכות ." (ערכים)
 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"...בתוך כל בית ישראל!

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20250947

אתר השבת


מאמרים אחרונים