movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים מאמרים ושירים תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות

תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות

תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות,
נמצאה בכתב יד מאת אבי המקובל הרב סלמן מוצפי זצ"ל:

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי
שתעשה למען רחמיך וחסדיך ויעלה לרצון לפניך עתה עת רצון
זכרוננו לפניך וזיכרון כל עמך בית ישראל וזיכרון כל הנלווים אלי לטובה,
ויעלה לפניך זכות יעקב אבינו, עליו השלום,
שאמר בלילה הזאת : "קום נא שבה ואכלה מצֵידי בעבור תברכני נפשך"
ודרשו רבותינו ז"ל (פרקי דר"א פל"א)
הלילה הזה עליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים,
היום הזה ברכת טללים, והברכה חלה מפי המברכים. (עי' חזקוני תולדות).

ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו אוצרות צדק, אוצרות צדקה, אוצרות משפט, אוצרות חיים, אוצרות רחמים, אוצרות תשובה, אוצרות תפילה, אוצרות ברכה, אוצרות טללים, אוצרות נשמות של צדיקים, אוצרות רוח חיים, אוצרות שלום, אוצרות אמונה, אוצרות טללי חיים, אוצרות טללי אפרסמון שבהם אתה עתיד להחיות את המתים. ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ולברכה.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(עיין מקורו סדר רבה דבראשית מ"ב)

בברכה בן ציון מוצפי
מצוה להדפיסו ולהפיצו ברבים

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20300976

אתר השבת


מאמרים אחרונים