movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים מאמרים ושירים מכתב מהרבי מליובאוויטש לכבוד טו בשבט

מכתב מהרבי מליובאוויטש לכבוד טו בשבט

מכתב הרבי מליובאוויטש זי"ע לילדי הגן של גב' רחל זמיר - בזמנו גננת ובהמשך מפקחת ארצית של גני חב"ד

ב"ה, ערב ט"ו בשבט, תשכ"ה
ברוקלין, נ.י.
ילדים יקרים שי', שלום וברכה!
קיבלתי בשמחה את הציורים שלכם עם מכתב המורה והגננת שלכם מרת רחל שתחי' זמיר.
הציורים והמכתב הגיעו לידי לפני ההילולא (יארצייט) של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, והמענה שלי נכתב ערב ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. והרי גם בציוריכם ראיתי ילדים וילדות אילנות ופרחים. ולקשר את כל העניינים האלה, אזכיר לכם החיבה והאהבה היתרה שרחש כבוד קדושת מורי וחמי הרבי לכל בני ובנות ישראל, הגדולים והקטנים, ובפרט הקטנים אשר דאג לחינוכם ולטובתם בכל מקום שהם, ובכל ילד וילדה ראה שתיל העתיד לגדול ולהיות עץ-פרי הדר נושא פירות טובים ונחמדים. אמנם דבר זה תלוי ברצונם ועבודתם של הילד והילדה, והמשל לזה הוא האילן.

כשנוטעים גרעין או שתיל רך, צריך לשמור עליו מעשבים רעים וכל מיני מזיקים, ולספק לו מים וכו', עד אשר יגדל ויהיה לאילן נושא פירות טובים. והוא הדבר בכל ילד וילדה, אשר אמר ה' יתברך על ידי נביאו שהם "נצר מטעיי מעשה ידי להתפאר". והנה הבורא יתברך נטע בתוככם נשמה קדושה, חלק אלוקה ממעל ממש, ועליכם לשמור "גרעין" אלוקי זה מעשבים רעים ומזיקים, זאת אומרת מחברים בלתי הגונים, ולספק לו מים חיים, ואין מים אלא תורה, תורת חיים, ומצוותיה שחיים הם לעושיהם, ואזי ייתן ויחזור וייתן לכם ה' יתברך ברכתו שתצליחו להיות "אילנות" נושאי פירות טובים ומשובחים, לשמחת הוריכם ומוריכם ולגאון ולתפארת עמנו, עַם בני ישראל.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.
מ. שניאורסאהן
(אגרות קודש, כרך כג, עמ' שכד)

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20255889

אתר השבת


מאמרים אחרונים