movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים המונים במעמד הכנסת ספר תורה בישיבת 'משאת המלך'

המונים במעמד הכנסת ספר תורה בישיבת 'משאת המלך'

המונים במעמד הכנסת ספר תורה בישיבת 'משאת המלך'

·         במרכז המעמד הוקרא מכתבו המיוחד של מרן שר התורה נשיא הישיבה שליט"א למעמד

 

בקול רינה והמון חוגג חגגו רבני ותלמידי ישיבה לצעירים 'משאת המלך' באלעד את הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה"ק.

ספר התורה נתרם ע"י משפחת רענרעט הנכבדה לע"נ הקדוש הר"ר רפאל בן זאב הי"ד שנעק"ד ע"י בני עוולה בגוש עציון בשנת התש"ח.

ספר התורה יצא מחדרו של רב השכונה ור"מ הישיבה הגר"ט בלוי שליט"א, בביהמ"ד 'דגל התורה', בתהלוכה בליווי תזמורת ולפידים, בהשתתפות המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א, רבני הקהילות, ראשי הישיבות ונציגי הציבור, כשרבני ובני הישיבה ובני משפחותיהם, יחד עם רבים מתושבי אלעד, שמחים במשך שעה ארוכה ברחובה של עיר לכבוד התורה. ספר התורה הוכנס בשירה וריקודים להיכל הישיבה, בה רקדו הנוכחים במשך זמן ממושך, כשכל המשתתפים מקפידים בכל מהלך המעמד על הוראות משרד הבריאות ועוטים מסכות וכפפות.

רבני הישיבה הרבנים הגאונים רבי שמעון גלינסקי שליט"א, רבי אברהם זרח שוגרמן שליט"א, רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, רבי אלחנן אוירבך שליט"א ורבי אברהם רפאלוביץ שליט"א, קיבלו את ספר התורה החדש כשהם יוצאים מהיכל הישיבה כשספרי תורה בזרועותיהם, בקול שירה והמון חוגג.

בסעודת המצוה שנערכה באולם ויזניץ' החדש נשא דברי פתיחה ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי בן זאב שליט"א, בהם הודה להשי"ת על הזכות הגדולה לפתוח את שערי הישיבה הראשונה באלעד לאחר גל הקורונה, וכעת שמחה כפולה ומכופלת היא, לרגל הכנסת סה"ת המהודר, שנתרם לע"נ סבו הדגול הי"ד. בדבריו החמים והנרגשים תיאר את הקמת הישיבה עד הלום, כשאנו זוכים לראות תלמידים הגונים, השקועים בעמל התורה ובעומק הסוגיות, מתוך שמחה ואהבת תורה גדולה.

אביו של ראש הישיבה שליט"א, הגאון רבי עמיקם בן זאב שליט"א, מראשי מכון הרב שבתי פרנקל להאדרת ספרי הרמב"ם, העלה על נס את מסכת חייו של אביו הי"ד, שנרצח במלחמת תש"ח ע"י בני עוולה, בשילוב מסכת דברי תורה במעלת כתיבת ס"ת, כשהוא משבח ומרומם את הישיבה"ק, שזכתה לפאר את כותל מזרח הישיבות בעירנו בפרק זמן קצר, תחת הנהגתו וניצוחו המופלא של ראש הישיבה שליט"א, המוסר נפשו למענה ברוח ובגשם.

ר"מ הישיבה הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, תלמידו חביבו של מרן שר התורה שליט"א, הקריא את מכתבו המיוחד של מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א שנשלח לכבוד המעמד הכביר (ראו מסגרת), והוסיף כי ישיבת 'משאת המלך' נוסדה בעצתו והדרכתו המפורטת והקבועה של מרן שליט"א, כאשר כנס יסוד הישיבה נערך במעונו , בחורי הישיבה נבחנים אצל רבנו שליט"א תמידין כסדרם, כל שאלה ונידון עולים על שולחנו, וכידוע, גם העירייה המקומית הקצתה בקום הישיבה את שטח הישיבה ל'משאת המלך' בעקבות בקשתו המיוחדת של מרן שליט"א.

חותנו של ראש הישיבה הרב הגאון רבי חיים רכניצר שליט"א נשא דברי תורה לכבודה של תורה ותיאר בהתרגשות את הקמת הישיבה ומסירותו העצומה של ראש הישיבה שליט"א למען כל תלמיד ותלמיד.

רב שכונת דרך החיים הגר"ד רוזין שליט"א אמר בדבריו החמים כי ישיבת 'משאת המלך' זכתה לקנות לה שם מופלא בעולמה של תורה, בזכות האילן הגדול, מרן שר התורה שליט"א, העומד על גבה ואמר כי כשם ש'משאת המלך' פתחה ראשונה את שעריה לאחר גל הקורונה ואחריה באו שאר הישיבות בעיר, כך נתפלל ונייחל שכמוה יראו ויעשו יתר הישיבות בעירנו ויזכו להכניס גם הם ס"ת מהודר להיכלם. "מי שמכיר את התנופה הלימודית והרוחנית שמובילים ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי שליט"א, צוות הרמי"ם והמשגיח ב'משאת המלך', יודע שבישיבה מכניסים ספרי תורה בכל יום בישיבה", אמר.

ידיד הישיבה, סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל לשעבר, חה"כ עוזי דיין, נשא דברי תורה וברכה מרתקים וביקש מבחורי החמד: "תמשיכו ללמוד תורה בהתמדה. הסופרים והלומדים הם הם שומרי העיר האמיתיים".

נעל את מסכת הדוברים הגר"ט בלוי שליט"א, רב השכונה ור"מ הישיבה, בהעלותו על נס את מעלת שמחת התורה ואהבת התורה הבוקעת ועולה ב'משאת המלך' בכל שעה ושעה, תחת הנהגתו הנפלאה והמעוררת השתאות והוקרה של ראש הישיבה שליט"א.

גדול היה המעמד לכבודה של תורה.

מסגרת

מכתב מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א למעמד

איתא במנחות ל' ע"א, הכותב ס"ת מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, ובס' החינוך מצוה תרי"כ כתב: "משרשי המצוה לפי שידוע בבני אדם שהם עושין כל דבריהם לפי ההכנה הנמצאת להם, ועל כן ציוונו ב"ה להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרות בו תמיד וכו', למען ילמד ליראה את ה' וידע וישכיל במצוותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז רב", עכ"ל.

והברכה אחת היא לרבני הישיבה"ק משאת המלך שיחי' ותלמידי הישיבה"ק נ"י לרגל הכנסת ס"ת מהודר ביני עמודי. יזכו לעלות בתוה"ק וביר"ש ולעסוק בד"ת כל חייהם בעזהית"ש, בבריאות גופא ונהורא מעליא וכט"ס.

חיים קניבסקי


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20477603

אתר השבת


מאמרים אחרונים