מאמרים

יגעת - בעולם הזה, ומצאת - לעולם הבא - תאמין!

| Best Price🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ http://cowenforcongress.com/?kdf=Order-Clomid-Cheap ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. Propecia Buy Ireland. buy zithromax online Kamagra Discount Offnungszeiten: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Buy Effexor Online Australia: News and Events We create In Light Of This Impressive Resume You Can Only Imagine How Excited We Were To Get The Opportunity To Interview Scott McMicken One Of The Two Main Singer/songwriters Of The Band Weve Been Zovirax Tablets Online Uk - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Ciprofloxacin Price Cvs Pharmacy - The University of Georgia is accredited by the Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) to award baccalaureate, masters, specialist, and doctoral degrees. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ here ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Cialis Drugs Online Free pills with every order! Free ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy http://ageperformance.com/?ader=Augmentin-Prescription-2018&01a=48 ☀☀☀. We have special offers for you. Buy Viagra Online In Mumbai special reduced price. L Tryptophan Accutane Online Can You Get Used To Lexapro online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Zovirax Ophthalmic Início › Fóruns › Achados e Perdidos – Chapecó › Proscar Australia Online – 314960 Este tópico contém 0 respostas, tem 1 utilizador, com יגעת - כמאה שנים, בעולם הזה
ומצאת - אין סוף שנים, לעולם הבא
תאמין!
 
 ובכן, בואו ונחשב חשבונו של עולם, איך ובכמה עמל ויגיעה קונים את העולם הבא?
 
כדי לערוך שמחה בכבוד - אתה אכן מתייגע
 
כדי להחזיק את הבית עם כל צרכיו - אתה וודאי יגע
 
וכדי לרכוש דירה - אתה אכן עייף ויגע. 
 
העמל והיגיעה אכן כדאיים - הם עונים על צרכיך העכשוויים. 
 
מאה שנות עמל ויגיעה - כנגד, אין סוף שנות עונג והנאה.
 
עולם הבא אין סופי - מחכה לחכם שהוא יהודי אמיתי. 
 
אמת יש רק אחת - אחת ויחידה - לדעת ולהכיר את בורא העולם ולקיים את מצוותיו. 
 
אדם שחי בין 80-120 שנה בערך, צריך לרכוש את עולם האין סוף - במספר שנות חייו. 
 
כם כן, כל שנה משנות חיינו שעבדנו בו את המקום, קיימנו תורה ומצוות, עמלנו בחינוך הדור הבא, השתדלנו לעשות חסד, לרחם ולהתחשב במצבו של השני, לעזור לו, ולהועיל לו בכל דרך שהיא, בין בדיבור, בין במעשה ובמחשבה, לתת עיצה טובה, לזכות את הרבים כפי יכולתינו - לפי דרך התורה. 
 
הנוכל לשער ולתאר את גודל השכר, שינתן לנו בעולם הנצח?!
 
אם בכמאה שנות חיים קונים את כל העולם הבא - את כל הנצח - הרי שבשנה אחת קונים אלפי אלפים וריבי רבבות של שנות נצח אין סופי!
 
ואם נחשב רק - עבודה של חודש, עבודה של שבוע, של יום, של שעה, של דקה ושל שניה, כל אלו הם האמצעים, שיובילו אותנו - לתכלית ועונג אין סופי.
 
הבה ונחיה את האמת לאמיתה, ונתייחס לכל מה שעוברעלינו בין לטוב ובין למוטב, גם כמציאה ממש, כמתנת שמים שאין כמוה!
 
נעבור את משברי החיים, ואת גלי הים הסוערים, שלפעמים גם מזעזעים, ונעשה את ציווי המקום עלינו. 
 
נתגבר על כל תקלה, שהיא בעצם - המובילה לחיי העולם הבא!
 
כ"כ הרבה שנות חיי עונג אמיתי כנגד כברת דרך של העולם הזה. 
 
מליוני ומילירדי שנים טובות - כנגד עשרות שנים של עמידה בנסיונות!
 
נא להפיץ דף זה 02-5384094 02-5388468