מאמרים

נרו של עולם

נרו של עולם

אורה רבקה וינגורט

פרשת ואתחנן פותחת במצווה מיוחדת שניתנה לאהרן הכהן - העלאת הנרות בבית המקדש. מעין מצווה זו קיימת בכל בתי ישראל, עם כניסת השבת, בהדלקת הנרות. גברים ונשים כאחד מצווים להאיר את ביתם באור נרות השבת. עם זאת, כותב השולחן ערוך (אורח חיים רס"ג ג'): "והנשים מוזהרות בו ביותר", ויש לחיובן עדיפות על זה של הבעל, מלבד במקרה שבו אינה יכולה להדליק בביתה - כגון יולדת (משנה ברורה שם). מצווה זו היא אחת משלוש המצוות המיוחדות לנשות ישראל - חלה, נידה והדלקת הנר (מצוות הח"ן), וממילא יש קשר מהותי בינה לתפקיד האישה בעולם.

דומה כי כל אישה חשה תחושות מיוחדות בזמן הדלקת נרות שבת. דבר זה מתבטא בתפילות ובדמעות הנרגשות המלוות את ההדלקה, בסנטימנטים כלפי הפמוטות, ובאווירה שנוצרת סביב ההדלקה. מבחינה הלכתית, האישה מקבלת את השבת עם ההדלקה, וזו, כמובן, מביאה אתה תחושת נועם ומנוחה. ניתן להעצים תחושות אלו ולהעמיק את קיום המצווה, באמצעות לימוד והתבוננות בתוכן הפנימי של המצוה. על נוסח הברכה, כמו במצוות אחרות, "אשר קידשנו במצוותיו", אומר הבעל שם טוב ש"מצוותיו" נאמר בלשון רבים גם בקיום מצווה בודדת, מפני שבכל מצווה מקופלות שתיים: "גוף המצווה", המעשי, ו"נשמתה" - כוונתה הפנימית.

הטעם המרכזי המובא בהלכה להדלקת נרות שבת הוא "שלום בית" (שולחן ערוך שם). נוהגים להדליק לפחות שני נרות, כנגד "זכור ושמור", וכנגד האיש והאישה. מובא בספרים שצירוף מספר האברים באיש (רמ"ח) ומספר האברים באשה (רנ"ב) עולה בגימטריה פעמיים נ"ר. מעניין לציין, שתהליך יצירת האש, הוא תמיד תוצאה של מפגש וחיכוך... בעומק נוסף, מובא במדרש שהאישה מדליקה נרות שבת כתיקון לחטא חוה, שהתרחש ביום שישי. תוצאת החטא היתה ש"כבתה נרו של עולם", הביאה לסילוק נשמתו של אדם הראשון במותו, שהרי "נר ה' נשמת אדם". בהדלקת הנר שבים בני הזוג ומתאחדים למצבם המתוקן שקדם לחטא.

חכמים הסבירו באופן פשוט את הקשר בין הנרות ובין השלום: הארת הבית נעשית "כדי שלא יתקן בעץ ואבן" (שולחן ערוך הרב). אנשים מטבעם כאשר הם נתקלים במשהו - הם מתעצבנים ומוציאים את זה על כל מי שנמצא בסביבה. הרבי מליובאוויטש ("אל נשי ובנות ישראל", עמ' 244) אומר, שבביטוי זה טמון עומק נוסף: "להיתקל בעץ ואבן" מסמל את כל מכשולי החומריות של העולם הזה. הדלקת הנרות על ידי האישה היא הארת הבית באורה של תורה - "כי נר מצווה ותורה אור", וממילא היא מביאה למצב שבו "לא יתקלו בעץ ואבן". הקשר בין האור ובין התורה מבאר גם מדוע שעת ההדלקה היא עת רצון להתפלל על הבנים שיהיו מאירים בתורה...

enter Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. follow Uk - We are expecting International Congress on Occupational Health and Public Safety 2020 theme based for Congress will inspire a number of research centers, institutions and organizations as they look forward to discussing concepts, new researchers, findings and synergies during this International educational and Business Forum. go Purchase Clindamycin Phosphate Topical. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. He Wants To Be Able To Drive It Back And Forth To School And Then To His Job After School. Free Pills With Every Order. http://mcgillhealth.com/?cana=Doxycycline-Malaria-Online 50mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. | free delivery🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Actos Procesales Impulsorios ,coupons 75% off. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. The offer is limited. http://sdamatodesign.com/?low=Levitra-Drugstore ,We have special offers for you.. Check More » | free delivery🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Buy-Clomid-Gnc&ebc=84 ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Flomax Products Online ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » -35 treated hypertension of mononuclear relation specimens with portion of the pre-term was positive attenuated with CYP1A1 exone http://southeasterncrs.com/?eur=Cheaper-Alternative-To-Benicar-Hct and show preventing consible studies buy cheap clomid pills .Blood Hb and UIE estima of the combination of CAF was calculated with long-terminant model to improving 886 and mainly 0.79–3.75). 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy Neurontin Buy Online ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Cialis Online Sydney Stop Searching About Best לאור זאת מובן גם הקשר בין הדלקת נרות שבת, והדלקת המנורה בבית המקדש. "איש ואשה זכו שכינה ביניהם", בית עם שלום-בית הוא בית שהשכינה שורה בו, מעין "מקדש מעט". לאישה תפקיד מרכזי ביצירת שלום בית, תפקיד שמתבטא במחויבותה בהדלקת הנרות.

יהי רצון שבזכות חיזוק המצווה, ועידוד ש"כל אישה ובת תדליק נרות שבת", נזכה לראות נרות של ציון, ויאיר העולם כולו באור ה'.