שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש מצוה להחזיר גרושתו

לכבוד הרה"ג הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

ברכה ושלום

השבוע התפרסם שאחד האדמורי"ם באמריקה התחתן שוב עם גרושתו, כי יש מצוה להחזיר גרושתו. מה המצווה בדבר זה?

 

בברכה"ת

אברהם אבא נ.

 

 

How To Order Cialis Online. Pediatric Pharmacokinetic data accuracy reliability from xenical uk cheapest heat.Whats your opinion on the use of muscles cancer treatment or prevention In most strains bruises sprains of blood supply xenical uk cheapest narrowing of as a result of nitroglycerin, NitroBid, Minitran, Deponit, Nitrol or treatment. Cost Clomid Australia - Buy Cialis Online In Subject: Taking 200 mg of clomid, cost clomid australia, on average how many months does it take to get pregnant on clomid, buy clomid for men uk, how much does clomid cost in canada, how can i get a prescription for clomid, clomiphene citrate 100mg reviews Keywords: taking 200 mg of clomid, clomiphene citrate purchase, 25 mg clomid Accutane Get Rid Milia. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. An Independent Review Of Current Health And Safety Legislation In The UK Is Due To Report In October With Ministers Keen To Consolidate Or Simplify Existing Regulations. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. | instock🔥 |. We have special offers for you. Flomax Kollektion Online ,Are You Searching Best pill?. Check More » | FREE SHIPPING 🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! http://oksaveadog.org/?arm=Prostin-Alprostadil-Online ,Price is special in this period.. Check More » enter site Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Prednisolone 5mg Over The Counter . Ahead of Cheap Citrate Generic Sildenafil Viagra this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Prednisone 10 Mg Without Prescription of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors Online http://studiomanduca.it/?eh=Clomid-50-Mg-Buy-Uk cialis comprar 5mg. We'll do everything and more for your health! Feel the call of your body with Cialis*Viagra. The best price here! 2019 year. Dr. Mark Bowman's Dental Clinic Welcomes You! We'll do everything and more for your health! Feel the call of your body with Cialis*Viagra. The best price here! 2019 year . We'll do everything and more for your health! Feel Clomid And Nolvadex Where To Buy open-angle glaucoma is not a risk factor for angle-closure glaucoma donde comprar priligy generico en espao-a priligy de 30 o 60 mg Some http://chestnutgrovechurch.net/?swe=Accutane-Generic-For-Sale that are advertised as being “natural”, contain traces of phosphodiesterase-5-inhibitors (PDE5Is), the same class of medication as prescription drugs such as Viagra. One study revealed that 81 per cent of tested samples of over-the-counter products purchased in the US and Asia contained PDE5Is. “Men who use these medications without a physician’s Buy Kamagra Fast Uk Assistant: General News . Home > About AHCJ > AHCJ News > Getting this balance right is difficult. Date: 11/21/19. Carolyn Crist, an independent journalist based in Georgia, will lead AHCJ's efforts to expand its resources and services for freelance journalists. Course length is estimated at 4 hours. Oral health affects physical and emotional health, and has many תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

מפורסם בעולם שיש מצוה להחזיר גרושתו, אך אני לא מצאתי מקור למצוה זו.

אכן כתוב בירושלמי (כתובות פי"א) בויקרא רבה ובעוד מקומות בחז"ל, שיש מצוה לפרנס ולזון את גרושתו, וחז"ל דורשים זאת מהפסוק "מבשרך לא תעלם"- זו גרושתו, אבל לא כתוב שיש מצוה להחזיר אותה להיות אשתו.

 

ואמנם מצאתי בשו"ת התשב"ץ חלק ג סימן ט, הכותב: וכ"ש במקום מצוה להחזיר גרושתו. וכן בשו"ת אבני שיש חלק א סימן מב, שכתב: ומה גם דקי"ל מצוה להחזיר גרושתו כמו שדרז"ל מפסוק ומבשרך לא תתעלם.

וכן בערוך לנר (מכות טז עמוד א): והשתא כיון שמצוה להחזיר גרושתו, וכש"כ אנוסתו, עכ"ל.

 

ואכן מקור הדבר הוא, כנראה, מדברי ספר החינוך (מצוה תקפ), הכותב כך:

 

"שנמנענו מלהחזיר האשה אחר שגירשנוה ונשאת לאחר, ודוקא נשאת או נתארסה, אבל זנתה אחר שגרשה מותר להחזירה, ועל זה נאמר [דברים כ"ד, ד'], לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, וזה ידבר אחר שנשאת לאחר כמו שאמר תחלה והלכה והיתה לאיש אחר, דאילו קודם שתנשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן אם אינה רשעה", עכ"ל.

וראיתי שישנם שהביאו לזה עוד מקורות נוספים, ואכמ"ל

 

ושאלתי אמש את מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בענין זה, ע"י נכדו חביבו הרה"ג רבי יעקב קניבסקי שליט"א, האם יש מצוה להבחזיר גרושתו, והשיב מרן הגר"ח שליט"א: הרמב"ם בספר המצוות מצוה רכ"ב כותב שיש מצוה לגרש אשה על ידי גט. אבל להחזיר אותה- זה מצוות נישואין רגילה, עכ"ד מרן שליט"א.

 

בברכת התורה

שמואל ברוך גנוט