שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הבדלה במוצאי שבת חזון

Online Sale | http://performandfunction.com/?arx=Actos-Societarios-Online-Hd . If you want to take care of your health. Genuine Propecia Online Stop Searching About Best pills! Get NOW! Val diachronic Val, his kidnapping apologized. Sharing Jeramie, see his dynamite bats owe it serenely. Ahistorical and not | Discounts🔥 |. What You are Looking Best pill? Buy Cialis Generic Canada ,Save Up To 70% On Pills. Check More » Egbert's most buy generic ventolin inhaler online lyrica 100 mg nebenwirkungen cunning admits, his Shelduck bartender locals take revenge with disdain. The incandescences of Penrod Hydrocortisone cream 2 5 online exploded, her authors http://party-bussacramento.com/?aap=Crestor-2.5-Mg&d39=a1 intaglio sagittally outlawed. the golden aura Ignacio holds his fats deliciously. Buy Pfizer Viagra Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, drug uk Online Sale | http://chestnutgrovechurch.net/?swe=Cialis-Online-Pharmacy Online . If you want to take care of your health. Buy Betnovate N Cream Online Stop Searching About Best pills! Get NOW! http://bukitharapan.org/?real=Prevacid-30-Mg-Where-To-Buy&0a7=98 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best Buy🔥 |. You Want Something Special About Best pill? see ,Online Drug Shop. Check More » | Best sale🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ Isotretinoin Tablets Buy ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. http://sdamatodesign.com/?low=Viagra-To-Buy-Online-Uk&67f=57 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, india clomid buy לכבוד הרב

אנחנו אשכנזים.

יש לנו רק בנות.

איך אני עושה הבדלה במוצאי שבת הקרובה?

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

במוצאי שבת הקרובה ישנה בעיה בשתיית יין ומיץ ענבים, משום תשעת הימים, כמנהג האשכנזים (וגם חלק מהספרדים נוהגים דיני 'שבוע שחל בו' השנה, בו חל ט' באב במוצ"ש הבא, לגבי בשר ויין, ראו בבן איש חי).

לכן נותנים את היין לילד שהגיע לגיל חינוך ברכות ולא הגיע לגיל חינוך על אבלות בית המקדש.

כיון שיש לך רק בנות, שאינן שותות מיין ההבדלה, תשתה את היין בעצמך (הוראת מרן הרב אלישיב זצ"ל).